תכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית

נושא אב/ מתקן/ פסולת/ מחוזית

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: תכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
מספר: אב/ מתקן/ פסולת/ מחוזית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית.

החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב78327/02/2012