תכנית אב מוא"ז גלבוע

תוכנית א/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית אב מוא"ז גלבוע
מספר: א/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוע

תיאור המיקום:
מוא"ז גלבוע

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/02/2003