תכנית אב עין חרוד

תוכנית א/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית אב עין חרוד
מספר: א/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועעין חרוד (אחוד)
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/02/2003