תכנית אב ריינה

תוכנית ג/ 10817

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית אב ריינה
מספר: ג/ 10817
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית29/06/1998