תכנית אב תיירותית למושבה יבנאל

תוכנית א/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית אב תיירותית למושבה יבנאל
מספר: א/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית05/12/2005