תכנית אב תמרה (העמק)

תוכנית א/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית אב תמרה (העמק)
מספר: א/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוע

תיאור המיקום:
תמרה (העמק)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/02/2003