תכנית אב - עילבון

תוכנית ג/ 10492

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית אב - עילבון
מספר: ג/ 10492
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיעילבוןעילבון

תיאור המיקום:
ישוב: עילבון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית23/02/1998