תכנית אב, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 15687

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית אב, בסמת טבעון
מספר: ג/ 15687
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית אב מתאר-בסמת טבעון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/11/2005
קבלת תכנית27/07/2005