תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ושינוי במגרש 208 - עין הוד

תוכנית חכ/ מק/ 35/ י

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ושינוי במגרש 208 - עין הוד
מספר: חכ/ מק/ 35/ י
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת האפשרות לבניית סטודיו לצילום בפינה מזרחית של המגרש לצד בניין המגורים הקיים. הסדרת בריכת שחיה לשימוש פרטי, שנבנתה מחוץ לקו הבנין ולגבול המגרש, ןמבנה עץ קיים בסמוך לגבול החלקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעין הוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11947חלק15
11952חלק69
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 35/ דעין הוד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/2009תאריך פרסום: 30/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6002. עמוד: 58. שנה עברית: התשע .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/07/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה513130/07/2009
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה512221/01/2009