תכנית איחוד וחלוקה ושינוי יעודי קרקע בשכונה 9 - חורה

תוכנית 7/ 03/ 412/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית איחוד וחלוקה ושינוי יעודי קרקע בשכונה 9 - חורה
מספר: 7/ 03/ 412/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בחלוקת שטחים למגורים, בנייני ציבור ושטחים פתוחים, ושינוי תוואי דרך מס' 6.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי פרצלציה במגרשים 134,135,226 , 249,250,251,252,253,266,270,271,272,273 , 226
ב. הוספת מגרשים חדשים המיועדים למגורים ב' מס' 227, 228 385, 386 על חשבון מגרש מס' 514 ו- 900,
ג. הגדרת גבולות של המגרשים 900, 908, 911, 912, 915 המיועדים לבנייני ציבור
ד. שינוי מיקום השצ"פים בתכנית
ה. קביעת תוואי דרך מס' 6 בין הצמתים עם דרך מס' 30 ודרך מס' 18 לפי הביצוע בפועל.
ו. קביעת זכויות ומגבלו בניה
שינוי יעוד קרקע למגרש מס' 911 ו- 913: יעוד המגרש 911 יהיה בית ספר יסודי בן 18 כיתות ו- 913 יהיה מסגד שכונתי עם קווי בניה 3 מטר מכל הצדדים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
שכונה 9
קואורדינטה מערב מזרח ? Y 578800
קואורדינטה דרום צפון ? X 194600

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק6
100013כל הגוש
100516חלק1
400238חלק1
400239חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 412שכונה 9 - חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1842. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים24/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית07/02/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/11/2010
פרסום להפקדה בעיתונים05/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 264. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/06/2008
קבלת תכנית12/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה