תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קווי בניין - סכנין

תוכנית גלג/ 11646/ 11/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קווי בניין - סכנין
מספר: גלג/ 11646/ 11/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
שינוי קווי בניין.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
שינוי קווי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
21130חלק120, 122, 126119, 127, 181
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11646שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', סכנין, מתאר 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2012תאריך פרסום: 08/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6457. עמוד: 5718. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201201031/08/2012