תכנית איחוד וחלוקהבהסכמה, חלקות א', שדמות דבורה

תוכנית גת/ מק/ 5907/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית איחוד וחלוקהבהסכמה, חלקות א', שדמות דבורה
מספר: גת/ מק/ 5907/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמה לצורך דיוק ועדכון גבולות בין חלקות א בנחלות ושינויקווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק2-211, 22-23
15121חלק1
15124חלק2
15125חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורהשינוי
תוכניתג/ 11855דרך מס' 767 - קטע שדמות דבורהכפיפות
תוכניתג/ 14378דרך להולכי רגל-שדמות דבורהכפיפות
תוכניתגת/ מק/ גבמ/ 75/ 3תוכנית גת/ מק/ גבמ/ 75/ 3פירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/01/2010
פרסום לאישור ברשומות17/11/2009תאריך פרסום: 17/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6161. עמוד: 1139. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה ברשומות03/11/2009תאריך פרסום: 03/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6033. עמוד: 961. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000104/01/2010