תכנית בינוי עפ"י גז/ ש/ 507/ א

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 507/ א/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תכנית בינוי עפ"י גז/ ש/ 507/ א
מספר: גז/ ש/ 507/ א/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 10.08 מ"ר מעבר ל- 167 מ"ר שטח עיקרי, תכנית בינוי גז/ ש/ 507/ א.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרשעלביםנוף איילון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5777חלק16
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401727/09/2004