תכנית בינוי - מלון מבטחים זכרון יעקב

בקשה ועדה מקומית 001/ בינוי/ 33/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תכנית בינוי - מלון מבטחים זכרון יעקב
מספר: 001/ בינוי/ 33/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית בינוי לבית מלון מבטחים בזכרון יעקב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11276חלק37
11321חלק23, 32, 42-43, 47-49, 134, 147, 277
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200800725/03/2008