תכנית בינוי- רמות מאיר

תוכנית גז/ 12/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית בינוי- רמות מאיר
מספר: גז/ 12/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של הישוב בטול נחלות שאינן קיימות בפועל
תכנון מגרשים נספחים למגרשים חקלאיים קיימים.
שינוי מגרשים לבעלי מקצוע למגרשים נספחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזררמות מאיר

תיאור המיקום:
ישוב: רמות מאיר
סה"כ: 51 נחלות
2 מגשים לבעלי מקצוע.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק32, 4-6, 32, 34-35
3711חלק29-40, 47-55, 60-64, 66-6944-46, 56-59, 65, 90
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 12/ 2רמות מאירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/11/1991תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1991.
פרסום לאישור ברשומות28/07/1991תאריך פרסום: 28/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3907. עמוד: 3276. שנה עברית: התשנא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/06/1991
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/1991תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית16/12/1990
פרסום להפקדה ברשומות28/02/1990תאריך פרסום: 28/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3747. עמוד: 2060. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/12/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/12/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/12/1989
קבלת תכנית18/09/1988