תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות

תוכנית בר/ מק/ 15/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות
מספר: בר/ מק/ 15/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.
ב. שינוי המרחקים בין המבנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: _______________
מועצה האזורית ברנר קבוצת שילר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2645חלק915
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/05/2000תאריך פרסום: 16/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4881. שנה עברית: התשס .