תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות

תוכנית בר/ מק/ 20/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות
מספר: בר/ מק/ 20/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת מרחק בין שני בתי מגורים במגרש אחד מ-5.0 מ'
ל-0.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניה

תיאור המיקום:
ישוב: בניה
מגרש 72.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4993חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1997תאריך פרסום: 27/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4548. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות06/03/1997תאריך פרסום: 06/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4500. שנה עברית: התשנז .