תכנית בתי ספר.

תוכנית רנ/ 50/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית בתי ספר.
מספר: רנ/ 50/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעודים ציבוריים: מבני ציבור, דרכים , שטח ציבורי פתוח ומבני שנאים לצורך איזון שטחי הציבור ברנ/250/ א . קביעת הוראות בניה, שטחי בניה מרביים ומספר קומות מרבי לכל מגרש.

קביעת הוראות התכנית
א. קביעת הוראות בניה, קווי בנין, עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה לכל אזור ואזור.
ב. קביעת שטחי בניה מרביים ומספר קומות מרבי לכל מגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראש העיןראש העיןראש העין

תיאור המיקום:
ישוב: ראש העין
קואורדינטה מערב 165500
מזרח- y
קואורדינטה דרום 148000
צפון- x
מתחם ציבורי בראש העין בין תכנית מגורים רנ/ 50/ א לבין שכונת מגורים
רנ/ 50/ א

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5499חלק1-2
5504חלק1-3
5505חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4186. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים01/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3640. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה17/09/2003
קבלת תכנית04/07/1999
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה