תכנית גלג/15/08/12906

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 013/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: תכנית גלג/15/08/12906
מספר: 013/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית גלג/15/08/12906

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19314חלק40
19317חלק97
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200806717/03/2009