תכנית דרך, עמק התכלת, צפת

תוכנית ג/ 17479

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית דרך, עמק התכלת, צפת
מספר: ג/ 17479
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבה ושיפור דרך קימת.

עיקרי ההוראות:
א. הרחבה ושיפור של דרך קימת , כולל הסדרת חיבור בצומת חדש עם דרך העצמאות.
ב. שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית ומשמורת טבע לדרך.
ג. תוספת מקומות חניה ציבורית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13050חלק10, 28, 91, 109, 112
13080חלק1-7, 11, 20-22, 54
13081חלק28-30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 552תכנית מתאר צפת ר -צפתשינוי
תוכניתג/ 12617תוכנית מתאר צפתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2010
פרסום להפקדה ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2753. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/02/2008
קבלת תכנית27/01/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה