תכנית המתאר המקומית לירושלים

תוכנית 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית המתאר המקומית לירושלים
מספר: 62
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/07/1959תאריך פרסום: 16/07/1959. מס' ילקוט פרסומים: 687. עמוד: 1586. שנה עברית: התשיט .
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/1957
פרסום להפקדה ברשומות02/06/1955תאריך פרסום: 02/06/1955. מס' ילקוט פרסומים: 418. עמוד: 855. שנה עברית: התשטו .
קבלת תכנית29/05/1955