תכנית המתאר של חיפה

תוכנית חפ/ 1400

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית המתאר של חיפה
מספר: חפ/ 1400
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית01/01/1948
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200401014/09/2004