תכנית הסדרה לדרך מס' 77 צומת גולני פוריה

תוכנית ג/ 11336

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית הסדרה לדרך מס' 77 צומת גולני פוריה
מספר: ג/ 11336
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת דרך 77 לדו מסלולי בקטע בין ק"מ 70.5 לק"מ מס' 77
ב. הסדרת תנועה בצמתים ע"י מחלפונים וביצוע עבודות סלילת כבישים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןטבריהטבריה

תיאור המיקום:
קטע צומת גבעת אבני - ירידה לטבריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15086חלק31-32, 35, 168-171
15087חלק103-9, 11
15088חלק201, 3, 19
15089חלק38
15219חלק4, 10
15220חלק1-3
15234חלק11, 46, 48-50, 54-55, 6423, 34-45, 47, 51, 53, 59
15235חלק36, 399, 28-31, 34-35, 37-38, 41-42
15242חלק1, 7-10, 75, 77-81, 91, 93, 97
15243חלק4-7, 80
15244חלק5-6, 8-19, 24, 26-27
15245חלק461-11
15248חלק4, 6-9, 11, 29, 32, 35, 38-393, 10, 12-16, 18-20, 30, 33, 36
15249חלק28, 40-41, 44, 471-3, 5, 7, 9-12, 29, 43, 46, 49-50, 71
15279חלק2-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3126מצפהשינוי
תוכניתג/ 287תכנית מתאר -טבריהשינוי
תוכניתג/ בת/ 181ללא שםשינוי
תוכניתג/ בת/ 241שינוי לתכנית מתאר מקומי גולני ב'שינוי
תוכניתג/ 4673מרכז בריאות מצוקי ארבלשינוי
תוכניתג/ 10911שכונת מגורים משולבת במסחר טבריה - צומת פוריהשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/01/2002תאריך פרסום: 28/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5049. עמוד: 1248. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים15/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/12/2001
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/12/2001
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/2001
פרסום להפקדה בעיתונים01/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2001. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2246. שנה עברית: התשסא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/02/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/02/2001
החלטה בדיון בהפקדה07/10/1999
קבלת תכנית01/06/1999