תכנית זו באה לאשר תוספת בניה להגדלת אחוזי בניה %45 במקום %37 לקומה.

תוכנית לה/ 190/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית זו באה לאשר תוספת בניה להגדלת אחוזי בניה %45 במקום %37 לקומה.
מספר: לה/ 190/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לאשר תוספת בניה להגדלת אחוזי בניה
%45 במקום %37 לקומה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרמלהרמלהרמלה

תיאור המיקום:
ישוב: רמלה
אברהם הלל 7

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5804חלק78
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1993.
פרסום לאישור ברשומות29/04/1993תאריך פרסום: 29/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4106. עמוד: 2462. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1993.
פרסום להפקדה ברשומות06/02/1992תאריך פרסום: 06/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3970. עמוד: 1994. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה18/12/1991
קבלת תכנית13/11/1991