תכנית חלוקה - אדמות מושירפה

בקשה ועדה מקומית 009/ 17/ 17/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור תשריט חלוקה
שם: תכנית חלוקה - אדמות מושירפה
מספר: 009/ 17/ 17/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תשריט חלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20431חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200901009/09/2009
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200900929/07/2009
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200900513/05/2009