תכנית חלוקה - ניר יפה

תוכנית ג/ גל/ מק/ 179

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית חלוקה - ניר יפה
מספר: ג/ גל/ מק/ 179
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת הנחלה לנחלה+מגרש ע"פ סעיף 62א(א)(1) ושינוי קווי בניין ע"פ סעיף 62א(א)4.

עיקרי ההוראות:
חלוקת הנחלה לנחלה+מגרש ע"פ סעיף 62א(א)(1) ושינוי קווי בניין ע"פ סעיף 62א(א)4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועניר יפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20782חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14970גוש אומן (ניר היפה ,מלאה,גדיש,מרכז אומן)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2012תאריך פרסום: 30/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6423. עמוד: 4341. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2012תאריך פרסום: 02/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6370. עמוד: 2373. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים09/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2011. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012