תכנית כללית של עיר הישנה באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 101/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית כללית של עיר הישנה באר שבע
מספר: 5/ 02/ 101/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע הוראות עפ"י סעיף 63 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 על תקנותיו ותיקוניו.
2. לקבוע שינויים באזורי שימושי קרקע.
3. לקבוע שינויים ברוחב הדרכים ובדירוגן.
4. לקבוע חזיתות מסחריות מיוחדות (קולונדות).
5. לקבוע אתרים היסטוריים ובנינים לשימור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2238. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/1981תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1981. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1981. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1981. עיתון: עיתון יומי.
קבלת תכנית28/04/1981