תכנית לדרך זמנית לחיבור בין כביש 412 לעוקף הדרומי אור-יהודה

תוכנית מאא/ 529/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית לדרך זמנית לחיבור בין כביש 412 לעוקף הדרומי אור-יהודה
מספר: מאא/ 529/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת תנאים למימוש זכויות הבניה המאושרות בתכנית מאא/ 158/ ב באמצעות התווית דרך בין כביש 412 לדרך עוקף דרומי - אור יהודה.

עיקרי ההוראות:
לייעד את השטחים המסומנים בצבע אדום בתשריט לדרך ולסלילת דרך.
הסדרת צמתים עם כביש 412 ודרך העוקף הדרומי בתחום אור יהודה.
קביעת הוראות לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבאור יהודה-אזוראור יהודהאור יהודה

תיאור המיקום:
ממערב לאזור תעשייה בת/ 6

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6218חלק33
6219חלק56, 59, 61, 174, 187, 189198
6482חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמאא/ 100תכנון כללישינוי
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1807. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/12/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/09/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית17/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 20. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/08/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר17/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2010
החלטה בדיון בוולק"ח06/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה03/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/03/2008
קבלת תכנית31/01/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה