תכנית להקטנת גודל מגרש מינימלי והרחבת דרך מאושרת, אזור תעשיה תרדיון

תוכנית ג/ 17344

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית להקטנת גודל מגרש מינימלי והרחבת דרך מאושרת, אזור תעשיה תרדיון
מספר: ג/ 17344
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת תכנית :
תכנית להקטנת שטח מגרש מינימאלי והרחבת דרך קיימת ומאושרת .

עיקרי הוראות התכנית :
הקטנת שטח מגרש מינימאלי ל- 2000 מ"ר .
הרחבת דרל מס' 3 קיימת ומאושרת .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19278חלק4, 10-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5302דרך מס' 805, קטע יובלים אשחרשינוי
תוכניתג/ 6033מרכז תעשייה תרדיוןשינוי
תוכניתג/ 14182הסדרת דרך גישה לחלקה 11 ושינוי יעוד מחקלאי-אזור תעשיה תרדיון:שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/01/2008
קבלת תכנית06/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200800326/03/2008