תכנית להקמת בריכת שחיה פרטית רח' השיטה 51 בכפר נטר.

תוכנית חש/ מק/ 21/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית להקמת בריכת שחיה פרטית רח' השיטה 51 בכפר נטר.
מספר: חש/ מק/ 21/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בריכת שחיה פרטית במגרש.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת הנחיות לבנית בריכת שחייה בפרטית בתחום התכנית.
ב. קביעת הוראות בינוי.
ג. קביעת הוראות ותנאים לבריאות ואיכות סביבה נאותים להקמה ותפעול בריכת השחייה הפרטית.
ד. קביעת קוי בנין לבריכת השחיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר

תיאור המיקום:
חלקה 61 גוש 8966 בכפר נטר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8966חלק61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחש/ 21/ 7כפר נטרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/01/2011תאריך פרסום: 13/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6187. עמוד: 2053. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2010תאריך פרסום: 07/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6134. עמוד: 4686. שנה עברית: התשע .