תכנית לחלוקה בהסכמה ושינוי יעוד למגורים, מוצא עילית

תוכנית מי/ 928

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית לחלוקה בהסכמה ושינוי יעוד למגורים, מוצא עילית
מספר: מי/ 928
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית אזור מגורים א 2

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית אזור מגורים א' 2 .
2. איחוד וחלוקה בהסכמה בין 2 חלקות קיימות ויצירת 2 תאי שטח חדשים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמוצא עליתהארזים

תיאור המיקום:
שכונת מוצא עילית ,
קואורדינטה X 633/210
קואורדינטה Y 215/770
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30400חלק26-27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1263. שנה עברית: התשע .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים13/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2009. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהתנגדויות04/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3635. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2008
החלטה בדיון בוולק"ח07/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/12/2007
קבלת תכנית29/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית