תכנית לחניה.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 200/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית לחניה.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 200/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. התרת שימוש לחניה ציבורית בתחום שטחי ציבור מאושרים (שב"צ, דרכים ושצ"פ).
2. קביעת הוראות בדבר התנאים להקמת חניונים ציבוריים בשטחים שהינם:
שטחים ציבוריים, דרכים וחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תכנית זו תחול על תחום שיטחה המוניציפלי של המועצה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7669כל הגוש
7681כל הגוש
7740כל הגוש
7745כל הגוש
7746כל הגוש
7785כל הגוש
7786כל הגוש
7787כל הגוש
7788כל הגוש
7789כל הגוש
7790כל הגוש
7791כל הגוש
7792כל הגוש
7800כל הגוש
8210כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/01/2002
קבלת תכנית20/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301831/12/2003