תכנית למלונאות, נאות חיטין, כפר חיטים

תוכנית ג/ 11457

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית למלונאות, נאות חיטין, כפר חיטים
מספר: ג/ 11457
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת להקמת כפר נופש תיירתי בין 100
חדרי אירוח ברמה התואמת דרישות משרד התיירות.
ב. שינוי יעוד הקרקע הקיים ( חקלאות) ליעודים כדלקמן
1 אזור מלונאות ונופש.
2 התוית דרכים והרחבתן
3 איחוד וחלוקה מחדש של הקרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר חטים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חטים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15084חלק2-311-12, 32-33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
קבלת תכנית19/07/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400522/03/2004