תכנית למקלטים - מושב נוגה

תוכנית 6/ 03/ 195/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית למקלטים - מושב נוגה
מספר: 6/ 03/ 195/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח לצורך בניית מקלטים ציבוריים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישנגה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות03/07/1980תאריך פרסום: 03/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2642. עמוד: 2037. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/1980תאריך פרסום בעיתון: 22/06/1980. עיתון: ידיעות אחרונות.
קבלת תכנית28/04/1980