תכנית לצרכי הסדרי רישום קיבוץ רביבים והסביבה

תוכנית משד/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית לצרכי הסדרי רישום קיבוץ רביבים והסביבה
מספר: משד/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום קיבוץ רביבים
והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט.
ב. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש
בהתאם למצב החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעודים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת
השטח לצרכי רישום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים

תיאור המיקום:
ישוב: רביבים
100174, 2 / 100175, 1 / 100184, 100323

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/11/2003
החלטה בדיון בהפקדה17/06/2003
קבלת תכנית01/08/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים35719/11/2003