תכנית לשינוי בקו בניין, נחלת משפחת קיסר - כפר ורבורג

תוכנית 8/ מק/ 2117

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית לשינוי בקו בניין, נחלת משפחת קיסר - כפר ורבורג
מספר: 8/ מק/ 2117
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת קו בניין.

עיקרי ההוראות:
א. הגדרת קו בניין כמתואר בתשריט.
ב. בכל שאר הנושאים כמפורט בתכנית 8/112/03/8.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2749חלק27, 37-38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112/ 8מושב כפר וורבורג- חלקה 26 , מגרש 74שינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201100514/02/2011