תכנית לשינוי קו בניין במגרש 101 - כפר חיטים

תוכנית גת/ מק/ 8718/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית לשינוי קו בניין במגרש 101 - כפר חיטים
מספר: גת/ מק/ 8718/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין במגרש 101 בכפר חיטים.

עיקרי ההוראות:
שינוי בקו בניין לפי סעיף 62 א (א)(4) לחוק התכנון והבנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר חטים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15504חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8718שינוי לתוכנית מפורטת ג / 4479 כפר חיטים.שינוי
תוכניתג/ 13618בריכת שחייה במרחב תכנוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות22/02/2012תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2837. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012