תכנית לשינוי קו בנין צידי שמאלי-במגרש 192-לבון

תוכנית מש/ מק/ 146/ 2/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית לשינוי קו בנין צידי שמאלי-במגרש 192-לבון
מספר: מש/ מק/ 146/ 2/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין צידי בהתאם לסעיף 62א(א)(4) לחוק התכנון והבנייה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קו בנין צידי (קו בנין צפוני) בהתאם לתשריט המצורף. השינוי לפרגולה בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןכפיפות
תוכניתמש/ מק/ 146/ 2תוכנית מש/ מק/ 146/ 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות10/10/2011תאריך פרסום: 10/10/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6307. עמוד: 176. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101105/09/2011