תכנית מבוטלת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מבוטלת
מספר: 2/ 03/ 135/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטחים:א) למטרות מגורים. ב) לבנייני ציבור. ג) לשטח ציבורי פתוח. ד) לש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונה א' צפון,אילת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40027חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול אישור ברשומות11/07/1990תאריך פרסום: 11/07/1990. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור ברשומות27/10/1983תאריך פרסום: 27/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2972. שנה עברית: התשמד .