תכנית מיתאר אילת מזרח

תוכנית 2/ 02/ 101/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר אילת מזרח
מספר: 2/ 02/ 101/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח מ.ע.ר לאילת עד לאזור המלונות (חוף צפוני)
על שטח שדה התעופה ולאחד את חלקי העיר בהתאם
למגמות הפיתוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 213אזור תעשיה נחל שחורת - שלב ב'שינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/1990תאריך פרסום: 01/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3810. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה ברשומות10/09/1987תאריך פרסום: 10/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3479. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית14/05/1987