תכנית מיתאר דרומית ממרכז שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר דרומית ממרכז שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים א' , ב', ג' , לדרכים וחניות,
למוסדות ציבור ולמעברים להולכי רגל.
ב. שינוי תואי הדרך מס' 6 ושינוי יעוד מדדרך לתכנון בעתיד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/1988תאריך פרסום: 12/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3565. עמוד: 2615. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים12/06/1988תאריך פרסום בעיתון: 12/06/1988. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/1988. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/03/1988
פרסום להפקדה ברשומות29/12/1987תאריך פרסום: 29/12/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3515. עמוד: 543. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים29/11/1987תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1987. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1987. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1987. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה03/08/1987
קבלת תכנית21/06/1987