תכנית מיתאר לכיש

תוכנית 6/ 02/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר לכיש
מספר: 6/ 02/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מיתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה
1965 , תכנון שטח המועצה האזורית לכיש ויעוד שטחים
לשימושי קרקע שונים בהתאם למסומן בתשריט.
קביעת אזורים חקלאיים, אזורים בנויים, שטח למרכז
ומרכז משולב עם אזור מוסדות ומלאכה, דרכים מסילות
ברזל ופרוזדורי אויר, שטח ציבורי פתוח, שטח פרטי
פתוח, התוואים, דרכים קיימות, פרוזדורי חשמל,שטחי
יעור ועתיקות, מיקום בתי עלמין, שטחי נחל,הסדרת
נחלים, קווי מים ראשיים, מתקני מים וחשמל, מגבלות
בניה, סלוק אשפה ומתקני ביוב, הכל בהתאם למופיע
בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מ. א. לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1715כל הגוש
1716כל הגוש
1718כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2231. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בהתנגדויות28/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1986תאריך פרסום: 31/03/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3317. עמוד: 1668. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/1986תאריך פרסום בעיתון: 11/03/1986. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/1986. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/1986. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1984
קבלת תכנית01/09/1984
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800128/01/2008