תכנית מיתאר לתחנות תדלוק

תוכנית 3/ 02/ 101/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר לתחנות תדלוק
מספר: 3/ 02/ 101/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת תכנית זו היא ליישם את מטרות תכנית מיתאר ארצית
לתחנות תדלוק במתחם העיר אשדוד על כל חלקיו.
בנוסף, תכנית זו מהווה מסגרת לתפרושת תחנות תדלוק
במרחב כדי להבטיח תכנון נאות ושרות מתאים לצרכנים
תוך שמירה על איכות חיים על כל היבטיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1993תאריך פרסום: 13/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4109. עמוד: 2548. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/1993תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1993.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/02/1993
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/1992
פרסום להפקדה ברשומות05/04/1992תאריך פרסום: 05/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3991. עמוד: 2700. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים28/02/1992תאריך פרסום בעיתון: 28/02/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/12/1991
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1991
קבלת תכנית06/06/1991