תכנית מיתאר מיתר

תוכנית 15/ 02/ 101/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר מיתר
מספר: 15/ 02/ 101/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת עקונות מנחים לפיתוח מיתר כישוב קהילתי
איכותי המשלב בתוכו יעודי קרקע שונים.
ב. קביעת יעודי קרקע עקרוניים לאזור מגורים א',
אזורים מסחריים, אזור תעסוקה, למרכז אזרחי,
לבנייני ציבור, למוסדות, לבתי עלמין, לאתרי ספורט
שטחים לתכנון בעתיד, לאתר פסולת, למתקנים הנדסיים
ולשטחים ציבוריים פתוחים לסוגיהם.
ג. קביעת הוראות בניה עקרוניות, לרבות שטחי חניה
מירביים, מספר קומות מירבי, עקרונות בינוי ותנאים
למתן היתרי בניה לכל אזור ואזור.
ד. קביעת הוראות עקרוניות לטיפול בשטחים ציבוריים
פתוחים.
ה. התווית דרכים ראשיות חדשות, יצירת מערך דרכים
בטוח, מובן ונגיש לכל קבוצות הגיל בתוך הישוב,
ושיפור נגישות מהישוב למטרופולין באר - שבע
ולמערכת הדרכים הארצית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמיתרמיתרמיתר

תיאור המיקום:
ישוב: מיתר
גושים: 001, 002, 010, 011, 012, 1 / 012, 5 / 013,
014

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/09/2007
קבלת תכנית01/03/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007