תכנית מיתאר מקומית מס' 05/02

תוכנית 02/ 05

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר מקומית מס' 05/02
מספר: 02/ 05
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/03/1970תאריך פרסום: 12/03/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1610. שנה עברית: התשל .