תכנית מיתאר מקומית מס' 1043

תוכנית תא/ 1043

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר מקומית מס' 1043
מספר: תא/ 1043
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
אזורי תעשיה בתל אביב

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/03/1969תאריך פרסום: 20/03/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1514. שנה עברית: התשכט .