תכנית מיתאר ערוער

תוכנית 7/ 02/ 310/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר ערוער
מספר: 7/ 02/ 310/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית להקמת ישוב בעל אופי חקלאי
בהיקף של כ-20.000 תושבים עבור אוכלוסיה בדואית.
על ידי קביעת יעודי קרקע והגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
ישוב: ערוער
גושים: חלק מגושים - 100081 ,100082 ,100083
100084 .
חלקות: בהסדר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1993.
פרסום לאישור ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4128. עמוד: 3589. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/04/1993
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/03/1993
החלטה בדיון באישור תכנית14/12/1992
החלטה בדיון בהתנגדויות14/12/1992
פרסום להפקדה ברשומות05/04/1992תאריך פרסום: 05/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3991. עמוד: 2702. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 08/03/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/02/1992
החלטה בדיון בהפקדה30/12/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/12/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/12/1991
קבלת תכנית16/11/1989