תכנית מיתאר פרדס חנה

תוכנית ש/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר פרדס חנה
מספר: ש/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לסעיף 12 מפקודת בנין ערים
1936 כפי שתוקנה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןפרדס חנה-כרכורפרדס חנה-כרכור

תיאור המיקום:
ישוב: פרדס חנה-כרכור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10017חלק18-32
10090חלק7-13, 21-2616
10091כל הגוש
10092חלק8-9, 11-12
10093כל הגוש
10097כל הגוש
10098חלק1-21
10099חלק1-28, 34-35, 44-50
10100חלק2-3, 29-32, 36-46, 49, 51-109, 111-115, 117-137
10101כל הגוש
10105כל הגוש
10106חלק1-14, 24-26, 28, 30, 32-35, 37-48
10107כל הגוש
10113כל הגוש
10114חלק1-3, 8-11
10117חלק38-4445
10118חלק3-13
10119כל הגוש
10121כל הגוש
10122חלק1-36, 40-4237
10123כל הגוש
10124כל הגוש
10658חלק1
10661חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/1966תאריך פרסום: 22/12/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1324. עמוד: 560. שנה עברית: התשכז .
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/1964
החלטה בדיון בהפקדה10/12/1963
קבלת תכנית10/12/1963