תכנית מיתאר רמת נגב

תוכנית 20/ 02/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר רמת נגב
מספר: 20/ 02/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבנצנה (קהילת חינוך)
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/1982
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2244. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה23/02/1981
קבלת תכנית23/02/1981