תכנית מיתאר - מרכז היישוב

תוכנית 23/ 02/ 101/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מיתאר - מרכז היישוב
מספר: 23/ 02/ 101/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים א' ע"י
שינויים ביעודי קרקע ממרכז עירוני וקביעת הנחיות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39559חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/1992תאריך פרסום: 06/08/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4030. עמוד: 4166. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים24/07/1992תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית13/04/1992
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1991תאריך פרסום: 31/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3958. עמוד: 1334. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים04/12/1991תאריך פרסום בעיתון: 04/12/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/11/1991
החלטה בדיון בהפקדה11/11/1991
קבלת תכנית29/07/1991